Ing. arch. Václav Mašek

Václav Mašek

S manželkou Marií jsme oba architekti, někdejší spolužáci z ČVUT. Usadili jsme se v Roztokách na počátku sedmdesátých let. Založili jsme tu rodinu, vychovali čtyři děti a aktuálně doprovázíme dvanáct vnoučat.

Před sametovou revolucí jsem prošel mašinérií státních projektových ústavů, končil jsem jako vedoucí projektant velkých průmyslových komplexů. Po roce 1990 jsem s kamarády založil vlastní ateliér. Náplň zakázek byla pestrá, jejich těžištěm však byly projekty sakrálních staveb (často pro bratry františkány a salesiány), rekonstrukce památek, včetně komponování současných interiérů. V Roztokách jsem navrhl soudobou úpravu interiéru kostela sv. Jana Křtitele a společně se synem Ondřejem Maškem mobiliář.

S budoucím týmem Roztoky sobě jsem se potkal v roce 2019 nad návrhem průtahu městem, kde z Nádražní ulice zcela zmizely charakteristické lípy. Předložil jsem tedy na zastupitelstvo vlastní variantu dopravního řešení se zeleným pruhem a stromy uprostřed komunikace. Po rozpracování byl – po dvou letech jednání – schválen kompromis, ve kterém je zachováno devět stromů.

Rád bych zužitkoval zkušenosti, jež jsem za 76 let nasbíral v oboru i mezi sousedy v Roztokách, pro expertní činnost i kontinuitu života v obci.