Ing. Martina Krátká

Martina Krátká

Vystudovala jsem ekonomii. Pracuji v malé firmě v Praze, zaměřené na informační zdroje pro vysoké školy a vědecké instituce. Ve firmě oceňuji práci s přátelskými a inteligentními lidmi a možnost uplatnit vlastní postupy a nápady při řešení každodenních úkolů. 

Jsem členkou Sdružení Roztoč, kde se aktivně podílím na jeho chodu a přípravě akcí ve svém volném čase jako dobrovolnice. S manželem žijeme ve více než sto let starém domě, který jsme opravili k příjemnému bydlení. Ze života v Roztokách jsem nadšená, miluji sousedskou komunitu a potkávání. Bydlí zde celá moje rodina: syn se snachou, dvě malá vnoučata a pes.

V Roztokách žiju 25 let, v minulých volebních obdobích jsem byla členkou finančního výboru a školské komise. Jsem zvídavá a ráda vidím pod pokličku, takže bych ráda přiložila ruku k dílu při rozvoji místního společenství a města jako celku.