Mgr. Martin Svášek, Ph.D.

Vzděláním jsem bohemista a korpusový lingvista, mnoho let jsem pracoval v evropských institucích jako překladatel z francouzštiny, španělštiny, italštiny a angličtiny. Celkem jsem díky studiím a práci strávil v zahraničí 14 let. Svůj nový domov mám v Žalově, kde žijeme s manželkou a třemi dětmi od roku 2015.

Okouzlil mě místní pestrý kulturní život. Moc mě baví náhodně potkávat ve městě přátele a známé. I proto se tu cítím skutečně doma. Až tento osobní prožitek mě naučil, že pro celkový pocit z místa, kde člověk žije, je naprosto zásadní. Velmi rád bych proto pomohl k dalšímu rozkvětu místního společenství a města jako celku.

Díky své překladatelské praxi dokážu překládat z cizích jazyků do češtiny, ale i z řeči úřední do řeči každodenní. Snažím se tedy přispět k tomu, aby tým pod značkou “Roztoky sobě” dokázal komunikovat i o složitých tématech jasně a srozumitelně ke všem občanům města.

Roztoky sobě představují novou energii. Věřím, že ji dokážeme přenést i na všechny partnery a zaměstnance samosprávy, dostaneme-li příležitost. Když budou všichni vědět, k čemu naše úsilí dlouhodobě směřuje, bude nás práce bavit o to víc!

Pokud mi dáte důvěru a svěříte svůj hlas, zasadím se o zlepšení komunikace našeho města s občany. Aby byla pro všechny snadná, rychlá a efektivní… a samozřejmě obousměrná! Přeji si město, které svým občanům naslouchá, radí se s nimi v důležitých otázkách a v těsné spolupráci s nimi pečuje o prostředí, kde společně žijeme. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Roztoky sobě! 🙂