Mgr. Martin Čech

Užil jsem si šestnáct let učení převážně na prvním stupni základní školy. Posledních deset let poskytuji poradenství církevním školám a školským zařízením v ČR. V pedagogické či úřednické roli jsem prošel veřejným, soukromým a církevním školstvím, a tak se orientuji jak v obsahové stránce, tak v legislativě. Roztočákem jsem od roku 2006 a díky dnes už 21letým dvojčatům jsem se rychle zapojil do života roztocké komunity – ať už prostřednictvím Roztoče, nebo coby člen školské rady. Mé ekumenické manželství katolíka s evangeličkou mě vede k aktivní účasti na rozjezdu místního evangelického sboru. 

Jsem vděčný za setkání s kamarády, dobrou hudbou a překvapení nejen na cestách.

Roztokám nabízím své zkušenosti zejména pro rozvoj pestrého, moderního a stabilního školství v obci. Jsem přesvědčen, že na svobodné, demokratické společnosti se musí stále pracovat.