Mgr. Karel Blaha

Jsem úředník a lektor vzdělávání pro dospělé.

Pracuji na Úřadu vlády ČR, kde se snažím z pozice náměstka podporovat analytický přístup při tvorbě legislativy. Většinu mojí kariéry jsem prožil ve státní správě, věnoval jsem se například regulaci hazardu nebo podpoře udržitelného rozvoje na lokální úrovni. Několik let jsem pracoval také v soukromé sféře jako obchodní ředitel ve vzdělávací firmě. Soustředím se na zdánlivě nerealizovatelné projekty, jež mají vždy jeden společný prvek – zapojení veřejnosti a různých institucí do řešení problematiky, která se jich týká.

Skutečně otevřený dialog a zapojování občanů, expertů a institucí do veřejného dění je pro mne oblast, v níž vidím obrovský potenciál s velkým dopadem na kvalitu života v Roztokách.