Mgr. Anna Kaucká

Anna Kaucká

Narodila jsem se v Praze, kde jsem také vystudovala sociální práci na FF UK. Více než 25 let pracuji v sociálních službách různých neziskových organizací, které podporují lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do společnosti, především do komunity v místě bydliště.

V Roztokách žiji s rodinou 14 let. Účastním se roztockých společensko-kulturních akcí, na kterých také ráda pomáhám jako dobrovolnice. Zpívám v roztockém sboru Local Vocal. Jsem matkou dospělého syna a téměř dospělé dcery.

Od mládí jsem členkou Českobratrské církve evangelické. Aktivně jsem se podílela na vzniku nového samostatného farního sboru Českobratrské církve evangelické v Roztokách a nyní se také podílím na jeho správě.

V současné době vyhledávám a vyjednávám pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a firmám i státním institucím poskytuji v této oblasti poradenství. Zajímá mě také využívání přirozených zdrojů podpory v místě bydliště a práce s těmito zdroji v rámci sociální práce.

Dostupnost sociálních služeb v Roztokách je téma, které mě zajímá i v kontextu komunálních voleb.