Zdravé město ve zdravé krajině

Milujeme Roztoky a Žalov a rádi tu žijeme.

Každý z nás se zde dlouhodobě zapojuje do aktivit, které přispívají ke zlepšení veřejného prostoru. Snažíme se tím rozvíjet náš společný domov. Ze zkušenosti víme, že věci jdou posouvat k lepšímu i z pozice aktivních občanů. (Za dosavadní podporu tímto všem děkujeme, velmi si jí vážíme!)

Na komplexnější záležitosti to však nestačí, a proto jsme se rozhodli kandidovat ve volbách.

Máme rádi vstřícnou politiku zaměřenou na lidi. Otevřenou, založenou na datech a osvědčených postupech a současně svázanou s místem, jeho kulturou a historií. Takovou, která řeší situaci teď a tady – a zároveň hledí do dalších let.

Chceme moderně a efektivně řízené Roztoky, připravené na budoucnost. Úřad, který komunikuje s občany, zná jejich potřeby a reaguje na ně. Město s příjemným veřejným prostorem, zasazené do zdravé krajiny. Dobré místo k životu.

Budeme rádi, když nás podpoříte. Nebo když se k nám přidáte.

Sbíráme podpisy pro občanskou kandidátku Roztoky sobě

Podpořte nás svým podpisem, abychom mohli kandidovat.

Podepište nám petici. Jako občanská kandidátka musíme do 19. července 2022 sesbírat cca 700 podpisů lidí, kteří mají v Roztokách trvalé bydliště. Neznamená to, že nás musíte volit (ale můžete, zlobit se rozhodně nebudeme), znamená to, že nám dáváte šanci kandidovat.

Petici můžete podepsat:

  • v kavárně Vratislavka (Kroupka 38)
  • v Městské knihovně Roztoky
  • v obchodě Magdala na Tyršově náměstí
  • v čekárně ordinace ORL Daniely Vaculíkové na náměstí
  • ve stánku Dej si točenou, zatímco budete lízat zmrzlinu nebo pít kafe
  • v kavárně v zámku (Středočeské muzeum)

 

Chcete nám pomoci více? Pomozte nám podpisy sebrat.

Stáhněte si podpisový arch, poproste o podpis své blízké a sousedy a předejte nám jej na kterékoliv z podpisových míst.
Arch nemusí být plný, i pár podpisů se počítá!

Naše vize

Máme sepsaný podrobný program, jen je ještě v pracovní fázi ujasňování a otázek. Jakmile jej přepíšeme do formy méně pracovní, bude zde. Pokud vás zajímá i proces jeho tvorby, případně byste se na něm chtěli podílet, ozvěte se. Děkujeme!

Životní prostředí

Zdravé město ve zdravé krajině

Roztoky se nacházejí v překrásné a rozmanité krajině. O tu je potřeba pečovat, – stejně jako o vnitřní prostor města. Přejeme si město, které bude příjemné k žití a současně připravené na horka, přívalové deště a sucho. Podle toho potřebujeme utvářet jeho prostor.

Energetika

Rozmanité místní zdroje energie

Ať se nám to líbí nebo ne, časy se mění a mění se rychle. Vedle stabilních standardních zdrojů energie si přejeme i místní řešení: ekologická a finančně výhodná. Pro Roztoky je to skvělá příležitost. Potřebují energetický plán, odvahu k neotřelým krokům a dobrý informační servis pro své občany.

Komunikace a zapojení lidí

Roztoky s lidmi a pro lidi

Přátelská a otevřená radnice, která transparentně spravuje město pro lidi, s jejich pomocí. Funkční a vstřícný úřad. Město, které se svými občany počítá, má dobrý systém komunikace a kvalitní web, a především zve občany k dění, které se jich týká, a konzultuje s nimi své plány.

Veřejný prostor

Město, ze kterého se vám nechce domů

Kde se můžete na hřišti či v parku sejít a oslavit narozeniny nebo třeba grilovat? Kde může trávit čas mládež? Která místa jsou přístupná seniorům? Někde se téměř štítíme projít kolem kontejnerů a mnohá místa čekají na opravu roky. Na to, jak máme v Roztokách bohatý život, máme povážlivě málo kvalitních míst pro setkávání a společně strávené chvíle.

Školství, kultura a sport

Vzdělané, rozmanité a kulturní město

Je pro nás zásadní prioritou město, kde můžete v tvůrčím, podnětném a bezpečném prostředí růst a rozvíjet se. Chceme vést veřejnou diskusi nad směřováním školy a potřebami dětí, učitelů i rodičů. Jejím výsledkem by mohlo být rozdělení školy na menší celky s vlastním směřováním. Chceme posilovat rozmanitost v kulturním životě a pestrost sportovních příležitostí.

Sociální sféra

Město jako podpora a partner v krizi

V Roztokách trpí chudobou poměrně málo lidí. Přesto potřebujeme pevnou záchrannou síť, která v krizi dokáže lidi podržet. Přejeme si takové město, jež umožňuje prožít radostné mládí i důstojné stáří a dokáže podpořit své občany v péči o blízké, když je to třeba. Mnohdy k tomu stačí „jen“ včasná pomoc pro těžké období a kvalitní informace.

Hospodaření města

Účinná správa a aktivní vyhledávání finančních zdrojů

Dohlédneme na to, aby Roztoky dobře hospodařily se svým majetkem. Jeho správa musí být účinná, transparentní a dobře procesně zvládnutá. Současně chceme maximálně využít projektové peníze. Musíme tedy mít přehled o budoucích možných zdrojích, mít plány a kvalitně připravené projekty a být připraveni je spustit, až se objeví příležitost.

Doprava

Město, kde je pohyb radostí

Chceme město dobře propojené uvnitř i se svým okolím. S dobrou a praktickou veřejnou dopravou a udržovanými silnicemi. Kde se nemusíte bát poslat své dítě do školy na kole a kde se i senior dostane na vlak bez úrazu. Město dobře propojené pěšími cestami, které láká ke zdravému pohybu lidi každého věku.

Vize & inovace

Město připravené na budoucnost

Chceme město, které se připravuje na budoucnost, s odvahou k novým řešením. Strategické plánování rozvoje města, dobré projektové řízení, získávání peněz z evropských a dalších fondů… k tomu potřebujeme vědomosti, znalosti a data. A moderní technologie, které práci s daty mohou zjednodušit. Současně chceme dbát na to, aby se nevytratila lidskost a osobní kontakt.

Tým

Zuzana Šrůmová

Původní profesí učitelka, nyní pracující v IT jako test analytička (hlídá, že věci jsou dobře vymyšlené, pochopitelné a funkční). Současně je jednou z hybných sil Sdružení Roztoč, kde kromě administrativní a propagační podpory realizuje menší i větší projekty. Pořádá Blešák. Má dvě děti. A často dělá, co je prostě potřeba – v posledních dvou letech tak organizovala šití roušek, zasadila se o PCR testování ve škole i ve městě a o možnost očkování v knihovně. Je zakladatelkou a hlavní koordinátorkou iniciativy Roztoky pomáhají, jejímž cílem je, aby Roztoky zvládly pomoc lidem z Ukrajiny a ze současné situace vyšly posílené, stmelené a schopné týmově řešit krize. 

Má ráda data, příklady dobré praxe, rozmanitou týmovou práci, pokojovky, veverky a žáby. Miluje, když se věci vymyslí tak, že dobře fungují pro různé lidi s různými potřebami.

Tereza Kněžourková

Vystudovaná pedagožka, máma tří skvělých holčiček.

Rok studovala ve Francii, v korporátu řídila  testování SAP u mezinárodních projektů. Pak se rozhodla svými zkušenostmi pomoct zprůhlednit a zefektivnit veřejnou správu: při prosazování protikorupčních zákonů s Rekonstrukcí státu a  rozplétání kauz na magistrátu s Pražským fórem. 

Podařilo se jí vdechnout nový život vile Vratislavka, kterou otevřela roztockým i přespolním na kulturní akce všeho druhu. Podílela se na připomínkování územního plánu, kdy se povedlo zastavit stavbu kompostárny na louce u Holého vrchu.

Karel Blaha

Karel Blaha

Úředník, lektor vzdělávání pro dospělé.
Pracuje na Úřadu vlády, kde se snaží z pozice náměstka podporovat analytický přístup při tvorbě legislativy. Většinu své kariéry prožil ve státní správě, kde se věnoval například sociální práci s uprchlíky nebo podpoře udržitelného rozvoje na lokální úrovni. Několik let pracoval také v soukromé sféře jako obchodní ředitel ve vzdělávací firmě. Soustředí se na zdánlivě nerealizovatelné projekty, které mají vždy jeden společný prvek – zapojení veřejnosti a různých institucí do řešení problematiky, která se jich týká. Skutečně otevřený dialog a zapojování občanů, expertů a institucí do veřejného dění je pro Karla oblast, kde vidí obrovský potenciál s velkým dopadem na kvalitu života v Roztokách.

Martin Svášek

Vzděláním bohemista a korpusový lingvista, povoláním dlouho překladatel pro evropské instituce, nyní tiskový atašé Evropské komise v ČR. 
Má rád cizí jazyky a stejně rád zpívá starou hudbu ve smíšeném komorním sboru. Mnoho let strávil v zahraničí, nakonec se však znovu usadil v rodném kraji a v Roztokách (resp. na Žalově!😉) nalezl svůj domov: místo, kde má rodinu a přátele.
Okouzlil ho místní pestrý kulturní život, těší ho náhodně potkávat milé spoluobčany a známé tváře. Rád by proto pomohl k dalšímu rozkvětu místního společenství a města jako celku.

 
svasek_m

Michael Hošek

Vzděláním krajinný ekolog.
Působil dlouhou dobu na různých pozicích ve státní správě v resortu životního prostředí, se kterým stále expertně spolupracuje. Od roku 2014 se věnuje především rozvoji vlastních firem INTEGRA Group. Vedle toho se podílí na rozvojových projektech v kandidátských a partnerských státech EU v oblastech dobrého vládnutí a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Je aktivní v mezinárodních profesních asociacích (např. EUROPARC Federation).

Tomáš Zděblo

Srdcem krajinář, profesí ekolog a chovatel ovcí.
Za dvacet let života v Roztokách měl prsty ve spoustě komunitních a zelených projektů jako byly distribuce biopotravin, farmářsko-řemeslné trhy, Blešák nebo lesní mateřská školka. Stojí za obnovou sadů, alejí a historických polních cest v okolí Roztok a snahou o systematickou ochranu ohrožených druhů a cenných přírodních území v okolí. Je člen vedení spolku Na ovoce, zakladatel a předseda organizace Jestřábník.

Tomáš Zděblo
roztokysobe-logo

A další, kdo do toho jdou s námi nebo nás podporují:

Marie Kantorová, Jiří Jaroš, Miroslava Kuglerová, Daniela Vaculíková, Ridina Ahmedová, Anna Kaucká, Barbora Myšičková, Matúš Strážnický, Tereza Klinkerová, Martina Krátká, Karolína Šípalová, Magdalena Marková, Eva a Ondřej Smolíkovi

Kontakt

roztokysobe@gmail.com

Zuzana Šrůmová, 777852195
Tereza Kněžourková, 608101802
Tomáš Zděblo, 608106643